Имате нужда от застраховка?

Автомобилно застраховане

Автомобилно застраховане със застраховката Автокаско. Онлайн застрахователен продукт, предлагащ възможност удобно да избереш застрахователна компания и план на застраховка за автомобила.

Имуществено застраховане

Застраховката за имущество обхваща различни видове покритя. Можете да застаховате както целия дом, така и различни имущества във дома, като мебели, електроуреди, антични предмети, ценности, бижута, лични вещи и др. Основното предназначение на тази застраховка е да защити имуществото ти.

Застраховка живот

Застраховката живот или здравната застраховка, е хубаво внимателно да се обмисли и да се направи на младини. Пакетите за здравното застраховане са разнообразни и многобройни и трябва внимателно да се разгледат всички варианти.